Financiering van
de zorg

Persoonlijke verzorging

Persoonlijke verzorging betekent dat u ondersteuning krijgt bij het uitvoeren van alledaagse handelingen. Zoals hulp bij het wassen en drogen en/of hulp bij het aan- en uitkleden.

Verpleging

Verpleging kan nodig zijn na een ongeval of door een ziekte. Verpleging bestaat uit onder andere insuline spuiten en stomaverzorging.

Terminale zorg

De laatste fase van uw leven wilt u waardig afsluiten zonder praktische zorgen. Wij staan voor u klaar.

Kleinschalige wonen

Kleinschalig wonen is een alternatief voor het reguliere verpleeghuis waarbij ouderen in kleinschalige woonzorglocaties samen met 4- 9 anderen ouderen wonen. In een kleinschalig woonzorg wordt zoveel mogelijk vastgehouden aan het gevoel van thuis, het samen vormen van een huishouden. Samen zelfstandig wonen in een zorgzame en veilige woonomgeving, waar er samengewerkt wordt aan het behoud van de zelfredzaamheid van de inwonende ouderen. Tevens wordt gewerkt aan de samenredzaamheid van de groep.

Tijdelijke zorg

Heeft u plotseling extra ondersteuning nodig na ontslag van een ziekenhuisopname? Dan is tijdelijke zorg wellicht een oplossing. Denk aan hulp thuis na een val of een botbreuk.

Begeleiding

Begeleiding kan nodig zijn om structuur en ritme in uw leven te brengen. Zoals ondersteunende begeleiding of ambulante begeleiding.

Dagbesteding

Wilt u uw dag op een zinvolle en leuke manier doorbrengen? Wij bieden gezellige dagbesteding aan op onze locatie in Rijswijk.

Huishoudelijke verzorging

Bent u niet instaat om uw eigen huishouden te doen of gaat dit moeilijk? Onze thuiszorg kan dan hulp of ondersteuning bieden voor een schone en leefbare omgeving.

Mantelzorgondersteuning

Goede zorg vraagt om afstemming en samenwerking met mantelzorgers. Deze zijn immers degene die een groot gedeelte van de zorg voor hun rekening nemen, waardoor ze cliënten in staat stellen zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Voor mantelzorgers is het vaak ingewikkeld om goede afspraken te maken om het ideale evenwicht tussen ieders inzet te maken. Hierdoor maakt het verlenen van de zorg voor een mantelzorg fysiek en mentaal zwaar en kunnen ze overbelast worden. Met een goede ondersteuning kan overbelasting voorkomen worden. Voor mantelzorgers die ontzorgd willen worden biedt LucVal Care mantelzorgondersteuning.

Personenalarmering

Iedereen wilt graag zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen en kunnen gaan en staan waar ze willen. Door ouderdom of ziekte is het niet altijd mogelijk om verantwoord thuis te blijven wonen. Dan is het wel zo prettig te weten dat je hulp kunt inroepen als dat nodig mocht zijn.

De personenalarmering biedt u die extra veiligheid om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen.

LucVal Care zal op korte termijn starten met het aanbieden van personenalarmering.

Advies, Instructie en Voorlichting (AIV)

Advies, Instructie en Voorlichting wordt geboden aan mensen met een chronische aandoening of aan hun mantelzorger. Het doel van AIV is: het verbeteren van kennis, vaardigheden aanleren en gedrag veranderen, zodat de cliënt de nadelige gevolgen van de ziekte beter kan hanteren en/of de algemene gezondheid kan verbeteren. De zelfstandigheid bij de cliënt wordt hiermee bevorderd.