Financiering van
de zorg

Financiering van de zorg

De financiering van onze thuiszorg kan op verschillende manieren. Hieronder een overzicht op welke manier de zorg gefinancierd kan worden:

  • vanuit uw zorgverzekering (Zvw)
  • vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)
  • door particuliere financiering
  • Een combinatie van deze financieringswijzen is ook mogelijk.

Zorgverzekeringswet (Zvw)

De Zorgverzekeringswet maakt medische zorg financieel toegankelijk voor iedereen. Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht een basiszorgverzekering af te sluiten. Thuiszorg zoals verpleging, persoonlijke verzorging, tijdelijke zorg, nachtzorg en terminale zorg zijn een onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering. de basisverzekering. De financiering van de thuiszorg gaat via uw zorgverzekeraar of met een persoonsgebonden budget (PGB). Hiervoor hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Voor meer informatie over uw zorgverzekeringswet of basispakket verwijzen wij u door naar uw zorgverzekeraar.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)

Voor huishoudelijke hulp, ondersteunende begeleiding, ambulante begeleiding en dagbesteding kan u gebruik maken van de Wmo. Deze wet regelt hulp en ondersteuning voor burgers, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Het aanvragen van hulp en ondersteuning vanuit de Wmo regelt u via het Wmo-loket van uw gemeente. Deze zijn verantwoordelijk voor uitvoering hiervan. Meer informatie over de Wmo vindt u op https://www.zorgwijzer.nl/faq/wmo of https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/wmo-2015

Hulp en ondersteuning vanuit de Wmo is niet gratis. Demeenten vragen een eigen bijdrage van de burger voor het ontvangen van ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp en andere voorzieningen.
Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int de eigen bijdrage. Op de website van het CAK kunt u de eigen bijdrage in uw situatie berekenen. Dit geeft een globale indicatie

Wij nemen tijdelijk geen nieuwe Wmo cliënten aan. Voor meer aanbieders verwijzen wij u naar uw gemeente.

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving, zoals chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking. Meer informatie hierover vindt u op https://www.zorgwijzer.nl/faq/wlz of https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verpleeghuizen-en-zorginstellingen/wet-langdurige-zorg-wlz.

Heeft u recht op Wlz dan kan u bij ons terecht met een persoonsgebonden budget (PGB) indicatie. De financiering van de Wlz gaat via een persoonsgebonden budget (PGB). Hier vindt u meer informatie over de Wlz.
Het budget wordt door de Sociale Verzekeringsbank beheerd. Als de cliënt 18 jaar of ouder is, betaalt hij/zij echter wel een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Particuliere financiering

Naast normale thuiszorg bestaat er ook de mogelijkheid om gebruik te maken van particuliere zorg. Particuliere thuiszorg wordt niet gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet, Wmo of Wlz. Dit betekent dat u zelf de rekening van de geleverde zorg dient te betalen. Een reden om voor particuliere zorg te kiezen kan zijn dat u zelf (meer) behoefte heeft aan zorg, maar voor deze (meer uren aan) zorg geen indicatie heeft gekregen.

De hoogte van de kosten voor onze particuliere thuiszorg zijn afhankelijk van de zorgverlening die u kiest. Tijdens een intakegesprek brengen wij dit samen met u in kaart. De kosten betaalt u met eigen middelen.

Meer informatie of hulp nodig?

Heeft u meer vragen over de financiering van de zorgverlening of heeft u hulp nodig bij een aanvraag/indicatie? Dat kan via het contactformulier of e-mail: info@lucvalcare.nl. U kunt ook contact met ons opnemen via het volgende telefoonnummer: 085 – 01 66 612. Wij zijn op werkdagen van 07:30 tot 18:00 bereikbaar. Onze medewerkers helpen u graag verder.