085-0166612 info@lucvalcare.nl

Financiering van de zorg

Financiering van de zorg
De financiering van de zorgverlening van LucVal Care kan op verschillende manieren. Hieronder een overzicht waarop de zorg gefinancierd kan worden:

  • vanuit uw zorgverzekering (Zvw)
  • vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
  • vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)
  • door particuliere financiering

Een combinatie van deze financieringswijzen is ook mogelijk.

Zorgverzekeringswet (Zvw)
Thuiszorg zoals verpleging, persoonlijke verzorging, tijdelijke zorg, nachtzorg en terminale zorg wordt gedekt door de basisverzekering. De financiering van de thuiszorg gaat via uw zorgverzekeraar of met een persoonsgebonden budget (PGB). Hiervoor hoeft u geen eigen bijdrage te betalen. Hier vindt u meer informatie over de Zvw.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
Voor huishoudelijke hulp, ondersteunende begeleiding, ambulante begeleiding en dagbesteding kan u gebruiken maken van de Wmo. Het doel van de wet is om burgers te helpen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. U kan bij uw gemeente een indicatie aanvragen voor de ondersteuning die u nodig heeft. De financiering van de Wmo gaat via een persoonsgebonden budget (PGB). Hier vindt u meer informatie over de Wmo.

Het budget wordt door de Sociale Verzekeringsbank beheerd. Vanaf 1 januari 2019 kost ondersteuning vanuit Wmo voor alle huishoudens maximaal € 17,50 per vier weken. Bij de berekening van de eigen bijdrage wordt niet meer gekeken naar de hoogte van het inkomen en vermogen.

Wet langdurige zorg (Wlz)
Heeft u recht op Wlz dan kan u bij ons terecht met een persoonsgebonden budget (PGB) indicatie. De financiering van de Wlz gaat via een persoonsgebonden budget (PGB). Hier vindt u meer informatie over de Wlz.

Het budget wordt door de Sociale Verzekeringsbank beheerd. Als de cliënt 18 jaar of ouder is, betaalt hij/zij echter wel een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Particuliere financiering
Naast reguliere thuiszorg bestaat er ook de mogelijkheid om gebruik te maken van particuliere zorg. Particuliere thuiszorg wordt niet gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet, Wmo of Wlz. Dit betekent dat u zelf de rekening van de geleverde zorg dient te betalen. Een reden om voor particuliere zorg te kiezen kan zijn dat u zelf (meer) behoefte heeft aan zorg, maar voor deze (meer uren aan) zorg geen indicatie heeft gekregen.

De hoogte van de kosten voor onze particuliere thuiszorg zijn afhankelijk van de zorgverlening die u kiest. Tijdens een intakegesprek brengen wij dit samen met u in kaart. De kosten betaalt u met eigen middelen.

Meer informatie of hulp nodig?
Heeft u meer vragen over de financiering van de zorgverlening of heeft u hulp nodig bij een aanvraag/indicatie? Dat kan via het contactformulier of neem contact met ons op via het volgende telefoonnummer: 085 – 01 66 612. Wij zijn op werkdagen van 09:00 tot 17:00 bereikbaar. Onze medewerkers helpen u graag verder. 

 

BEZOEKADRES

Verrijn Stuartlaan 28 (Begane grond) 2288 EL, Rijswijk

CONTACT

Wij zijn bereikbaar via dit nummer:

085 - 0166612