Huishoudelijke verzorging

Bent u (tijdelijk) niet instaat om uw eigen huishouden te doen of gaat dit moeilijk? Dan komt u misschien in aanmerking om huishoudelijke hulp via de Wmo te krijgen. Deze wet voorziet in oplossingen om zelfstandig thuis te blijven wonen. Heeft u huishoudelijke hulp in Den Haag, Rijswijk, Leidschendam of Voorburg nodig? Onze thuiszorg kan dan hulp of ondersteuning bieden voor een schone en leefbare omgeving.

Wat houdt de huishoudelijke hulp in?

Onder huishoudelijke hulp verstaat men alle taken rondom de huishouding die het maken dat u in een schone en leefbare omgeving woont. Deze taken worden verdeeld in twee categorieën, namelijk lichte en zware taken. U kunt denken aan:

• Stoffen en stofzuigen van uw woning
• Kleding wassen en strijken
• Ondersteunen bij boodschappen halen
• Klaarmaken of regelen van maaltijden
• Bed opmaken of verschonen

De gemeente stelt de doelen die u dient te behalen en/of aan te werken. Aan de hand van de deze doelen stelt de hoofdbegeleider samen met u en/of uw naastbetrokken een ondersteuningsplan op. In het ondersteuningsplan worden de gestelde doelen benoemd met een plan van aanpak.

De huishoudelijke medewerker werkt samen met u toe naar de doelen vanuit de oogpunt dat u de regie in handen blijft houden. Het ondersteuningsplan wordt systematisch met u en/of naastbetrokkenen geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

Hoe kunt u huishoudelijke hulp vanuit de Wmo aanvragen?
Het aanvragen van uw hulp en ondersteuning vanuit de Wmo regelt u via de Wmo-loket van uw gemeente.

Kosten en vergoeding

Voor begeleiding en/of ondersteuning kunt u gebruik maken van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (Wmo). Deze vraagt u aan bij uw gemeente. De gemeente bespreekt samen met u welke ondersteuning u nodig heeft en stelt ‘Mijn Plan’ voor u op.

Indien u kiest om begeleiding via ons te krijgen dan zal de gemeente controleren of u PGB-vaardig bent. De financiering van de Wmo gaat via een persoonsgebonden budget (PGB).

Hulp en ondersteuning vanuit de Wmo is niet gratis. Gemeenten vragen een eigen bijdrage van de burger voor het ontvangen van ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp en andere voorzieningen.

Eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen

De Eigen bijdrage bedraagt maximaal €19,- per maand. Deze kan ook lager uitvallen.

De Eigen bijdrage bedraagt maximaal €19,- per maand. Deze kan ook lager uitvallen.

De maximale eigen bijdrage wordt bepaald aan de hand van je leeftijd en die van een eventuele partner

Op de website van CAK kunt u de eigen bijdrage in uw situatie berekenen.

Huishoudelijke hulp aanvragen

Wilt u een vrijblijvend intakegesprek of meer informatie? Dat kan via het contactformulier of e-mail: info@lucvalcare.nl. U kunt ook direct telefonisch contact opnemen op het volgende telefoonnummer: 085 – 01 66 612. Wij zijn op werkdagen van 07:30 tot 18:00 bereikbaar. Onze medewerkers helpen u graag verder. Wij bieden huishoudelijk hulp aan in Den Haag, Rijswijk, Leidschendam en Voorburg.