Mantelzorgondersteuning

Goede zorg vraagt om afstemming en samenwerking met mantelzorgers. Deze zijn immers degene die een groot gedeelte van de zorg voor hun rekening nemen, waardoor ze cliënten in staat stellen zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Voor mantelzorgers is het vaak ingewikkeld om goede afspraken te maken om het ideale evenwicht tussen ieders inzet te maken. Hierdoor maakt het verlenen van de zorg voor een mantelzorg fysiek en mentaal zwaar en kunnen ze overbelast worden. Met een goede ondersteuning kan overbelasting voorkomen worden. Voor mantelzorgers die ontzorgd willen worden biedt LucVal Care mantelzorgondersteuning.

Wat is mantelzorgondersteuning?

Mantelzorgondersteuning is ondersteuning van de mantelzorgers door hun informatie en advies te geven, ondersteunen met de zorgvraag van de zorgbehoeftige en meedenken hoe de mantelzorger zijn of haar leven kan combineren zonder zichzelf voorbij te lopen. Meer informatie over mantelzorgondersteuning kunt u vinden op: https://www.regelhulp.nl/ik-zorg-voor-iemand/mantelzorgondersteuning.

Hoe werkt het?

Besluit u mantelzorgondersteuning vanuit LucVal Care te ontvangen dan zal onze wijkverpleegkundige samen met u de gewenste inzet van de zorgverleners in kaart brengen. Aan de hand hiervan stelt zij het zorgplan op waarin heldere afspraken geformuleerd staan voor het leveren van de formele zorg. Hierdoor kan LucVal Care ondersteuning op maat bieden. Daarnaast kan de wijkverpleegkundige u ook ondersteunen door advies, instructies en voorlichting te geven.

Kosten en vergoeding

Voor mantelzorgondersteuning begeleiding en/of ondersteuning kunt u afhankelijk van uw ondersteuningsvraag gebruik maken van de Zorgverzekeringswet (ZvW) of de Wet langdurige zorg (Wlz).

Mantelzorgondersteuning aanvragen

Wilt u een vrijblijvend gesprek of meer informatie? Dat kan via het contactformulier of e-mail: info@lucvalcare.nl. U kunt ook direct telefonisch contact opnemen op het volgende telefoonnummer: 085 – 01 66 612. Wij zijn op werkdagen van 09:00 tot 17:00 bereikbaar. Onze medewerkers helpen u graag verder. Wij bieden mantelzorgondersteuning aan in Den Haag, Rijswijk, Voorburg en Leidschendam.