Werkwijze van aanmelding tot evalueren

Een van onze kenmerken is verbindend. Dit komt naar voren vanaf uw aanmelding tot bij het evalueren van de zorg. Wenst u na de informatieverstrekking zorg of ondersteuning van ons te ontvangen vragen wij u om uw naastenbetrokkene uit te nodigen voor de intakegesprek.

Van aanmelding tot evalueren

Aanmelding en intake

Na aanmelding wordt er binnen 48 uur telefonisch contact met u opgenomen.
Tijdens het telefoongesprek wordt er geëvalueerd of wij de zorg kunnen aanbieden. Als wij de zorg kunnen aanbieden dan wordt er een afspraak met u gemaakt voor een intakegesprek. Onze wijkverpleegkundige/ zorgmanager komt daarna bij u langs voor een vrijblijvend intakegesprek. Tijdens het intakegesprek wordt uw huidige situatie in kaart gebracht, evenals uw persoonlijke wensen en zorgbehoeften, de mogelijkheden van ondersteuning vanuit uw netwerk en wordt met u besproken uit welke financieringsstroom uw zorgvraag gefinancierd zal worden. Aan de hand van dit gesprek wordt er geïnventariseerd welke zorgvraag u nodig heeft. Dient uw zorgvraag vanuit de Wlz gefinancierd te worden verwijzen wij u naar uw zorgkantoor. Indien u meer informatie hierover wilt hebben kunt u hier https://www.zorgwijzer.nl/faq/wlz lezen.

Indicatie

Bij het intakegesprek heeft u samen met onze wijkverpleegkundige/ zorgmanager uw zorgvraag besproken. De wijkverpleegkundige legt uw zorgbehoefte vast in een indicatie.

Zorgplan

Het zorgplan is een persoonlijke plan waarin de afspraken over de uitvoering en de afspraken van de zorgverlening staat en wordt opgesteld door de wijkverpleegkundige. Het zorgplan is een leidraad voor onze zorgverleners. Deze wordt ook met regelmaat met u en uw naastenbetrokkene geëvalueerd en zo nodig aangepast door de wijkverpleegkundige.

Start zorgverlening

In dringende gevallen kan de zorg direct gestart worden waarna wij ervoor zorgen dat binnen 5 dagen na start zorgverlening het zorgplan en indicatie opgesteld is. In andere gevallen bespreekt de wijkverpleegkundige met u wanneer de zorg start. Bij beide gevallen wordt naast het zorgplan ook een zorgovereenkomst opgesteld. Door het ondertekenen van deze gaat u akkoord met onze algemene leveringsvoorwaarden en dat u zorg van ons ontvangt. Het zorgplan en zorgovereenkomst wordt aan u aangereikt samen met onze welkomstgids en informatiemap.

Evalueren

Met regelmaat wordt uw zorgdoelen geëvalueerd en indien nodig aangepast door de wijkverpleegkundige. Hiervoor neemt de wijkverpleegkundige eerst contact met u en uw naastbetrokken. De evaluatie geschikt enerzijds bij u thuis en anderzijds door middel van signaleringen, meldingen en voortgangsrapportages.

Thuiszorg aanvragen?

Wilt u een vrijblijvend intakegesprek of meer informatie? Dat kan via dit formulier of e-mail: info@lucvalcare.nl. U kunt ook direct telefonisch contact opnemen op het volgende telefoonnummer: 085 – 01 66 612. Wij zijn op werkdagen van 07:30 tot 18:00 bereikbaar. Onze medewerkers helpen u graag verder. Wij bieden thuiszorg aan in Den Haag, Rijswijk, Leidschendam en Voorburg.