Mantelzorg

Zorgen voor je naaste is voor de meeste mensen vanzelfsprekend. Mensen doen dit uit liefde voor elkaar. Mantelzorg is onbetaalde hulp en vaak langdurige zorg voor zieke familieleden of vrienden. Hierdoor kan mantelzorg nooit als een verplichting worden opgelegd.

Mantelzorgbeleid

Het doel van mantelzorgbeleid is om voorwaarden te scheppen zodat mantelzorg en professionele zorgverleners elkaar kunnen aanvullen en dat dit ten goede komt aan de (kwaliteit van leven van de) cliënt en de mantelzorger. Hierbij zijn de verschillen in perspectieven van cliënt, mantelzorger en zorgverlener van belang.

Mantelzorgers vormen een belangrijke continue factor in het leven van cliënten. Zij hebben een emotionele band en zorgen dikwijls al lange tijd waardoor zij ervaringsdeskundigheid hebben opgebouwd. Vaak behartigen zij ook de belangen van hun naaste. Mantelzorgers kunnen (te) hoge eisen aan zichzelf stellen en moeite hebben om zorgtaken over te dragen. Een deel van de mantelzorgers wil op een of andere manier betrokken blijven bij de zorg en ondersteuning en daar een bijdrage aan leveren. Dit is niet voor iedere mantelzorger vanzelfsprekend en deze keuze moet worden gerespecteerd.

Professionals zijn gebonden aan kwaliteitseisen en -normen vanuit hun beroep en organisatie. Deze kunnen op gespannen voet staan met de behoeften van de mantelzorger op het gebied van zorg en begeleiding. Afstemming tussen professional en mantelzorger is daarom noodzakelijk, het gaat om een goed samenspel waarbij sprake is van wederzijdsheid en wederkerigheid.

Het beleid dat LucVal Care voert op het gebied van informele zorg/ mantelzorg is vastgelegd in onze mantelzorgbeleid. Deze kunt u vinden door op deze link te klikken.

Wilt u een vrijblijvend intakegesprek of meer informatie? Dat kan via het contactformulier. U kunt ook direct telefonisch contact opnemen op het volgende telefoonnummer: 085 – 01 66 612. Wij zijn op werkdagen van 09:00 tot 17:00 bereikbaar. Onze medewerkers helpen u graag verder.