Palliatief Terminale zorg

Terminale thuiszorg

Palliatieve zorg verschilt van palliatief terminale zorg. Het verschil zit in de zorgbehoefte en levensverwachting. In de palliatieve en terminale fase ondersteunen wij de cliënt, hun familie en de mantelzorgers.

De intensiteit van de zorg is afhankelijk van de fase waar de cliënt zich in bevind. Als de cliënt zich in de palliatieve fase bevind zal de zorg opstarten met zorgmomenten. Deze worden naar behoefde uitgebreid. Is de cliënt in de palliatief terminale fase aangekomen wordt de zorg aan een gesloten geboden. Dit houdt in dat, afhankelijk van de overbelasting van de mantelzorger/ familieleden en de achteruitgaan van de cliënt, 12 uurs of 24 uurs zorg geleverd wordt. Indien gewenst of nodig geacht wordt kunt u in gesprek gaan met onze gediplomeerde stervensbegeleider.

Voor wie is terminale zorg bedoeld?

Terminale zorg is bedoeld voor cliënten met een levensverwachting van ongeveer drie maanden. De zorg staat in het teken van het zo goed mogelijk afscheid nemen van het leven. In deze fase is nachtzorg en 24-uurszorg mogelijk.

Kosten en vergoeding

Terminale- of palliatieve zorg valt onder de zorgverzekeringswet. De huisarts of specialist in het ziekenhuis verklaart een client terminaal. Indien dit het geval is, dan komt de cliënt in aanmerking voor palliatieve zorg en worden de kosten gedekt door de basisverzekering.

Terminale thuiszorg aanvragen

Wilt u een vrijblijvend intakegesprek of meer informatie? Dat kan via het contactformulier of e-mail: info@lucvalcare.nl. U kunt ook direct telefonisch contact opnemen op het volgende telefoonnummer: 085 – 01 66 612. Wij zijn op werkdagen van 09:00 tot 17:00 bereikbaar. Onze medewerkers helpen u graag verder.