Missie en visie

Onze missie

Onze missie is het verlenen van kwalitatieve en persoonsgerichte zorg aan onze doelgroepen. Zorg waarbij de persoonlijke wensen en behoefte van de cliënt centraal staat met als uitgangspunt uw zelfredzaamheid te bevorderen, u behoudt de regie over het eigen leven, uw mantelzorger te ontlasten en dat u met een fijn en veilig gevoel zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen.

Door onze ervaring en expertise weten wij hoe om te gaan met verschillende doelgroepen en de daarbij behorende zorgvragen. Wij realiseren ons dat door bezuinigingen en aanpassingen in het beleid het zorgklimaat verandert. Ondanks deze ontwikkelingen houden wij voet bij stuk en blijven wij kwalitatieve zorg leveren aan iedereen die deze nodig heeft.

Onze visie

Wij bieden verschillende zorgsoorten, van (wijk)verpleging tot kleinschalig woonzorg. Door deze verschillende zorgvormen zijn wij in staat om integrale zorgprogramma’s op te stellen, waardoor wij op een volledige wijze zorg kunnen verlenen. Vertrouwend, vakkundig, vriendelijk, veilig en verbindend zijn onze kernwaarden.

Investeren in de medewerkers

Wij begrijpen dat kwalitatieve zorg alleen te behalen is als er voldoende wordt geïnvesteerd in medewerkers. Door te investeren in de opleiding van onze medewerkers waarborgen wij de kwaliteit van onze zorg. Dit doen wij door zowel regelmatig bijscholing als nascholing aan te bieden, maar ook door te luisteren naar de inbreng van onze zorgverleners. Door het creëren van een fijne en veilige werkomgeving gaan onze zorgverleners met plezier naar werk en doen zij hun uiterste best om de kwaliteit van de zorg te realiseren. De zorg verlenen doen wij namelijk samen.

Kleinschalige en gespecialiseerde teams

Onze medewerkers werken in kleinschalige, gespecialiseerde teams. Bij het samenstellen van een team wordt gekeken naar de kracht van de medewerkers en worden zij begeleid waar nodig. Onze medewerkers zijn bekend met onze kernwaarden en passen dit ook toe bij het verlenen van zorg. Deze kernwaarden worden in alle facetten van de organisatie toegepast.

Persoonsgerichte zorg

Onze zorg is persoonsgericht. Dat houdt in dat wij rekening houden met uw persoonlijke wensen en voorkeur van de cliënt. Bij het invullen van de zorg staat de cliënt centraal. Daarnaast werken wij continu aan het versterken van de rol van wijkverpleging. Het contact met andere zorgdisciplines zoals huisartsen en specialisten is hierbij erg belangrijk.

Samenwerken in netwerken

Om de gezondheid en kwaliteit van leven van onze cliënten in de volle breedte te kunnen bevorderen, achten wij het samenwerken in netwerken cruciaal. Wij realiseren ons dat wij niet alléén in staat zijn al onze cliënten te kunnen bieden wat zij nodig hebben. Dit vraagt derhalve om de vorming van en besturing in netwerken: het door meerdere medewerkers, disciplines en organisaties gezamenlijk leveren van diensten en samenwerken met de in segment 1 aangestelde wijkverpleegkundigen.

Wij willen bovendien voor onze cliënten de netwerken ontwikkelen die nodig zijn. Nieuwe of bestaande diensten laten we aan partners die dit het beste kunnen. Een netwerk moet overzicht en samenhang bieden, maar ook efficiënt werken bevorderen. Het mag geen netwerk zijn waarin je verdwaalt.