085-0166612 info@lucvalcare.nl

Missie en visie

Onze missie

Wij zijn een professionele organisatie die zich bewust is van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Onze missie is het verlenen van kwalitatieve en persoonsgerichte zorg aan verschillende doelgroepen. Zorg waarbij de persoonlijke wensen en behoefte van de cliënt centraal staat.

Door onze ervaring en expertise weten wij hoe om te gaan met verschillende doelgroepen en de daarbij behorende zorgvragen. Geen situatie is ons te ingewikkeld en door effectieve wijkpositionering hopen wij de recente ontwikkelingen in de samenleving te tackelen. Ook wij realiseren ons dat door bezuinigingen en aanpassingen in het beleid het zorgklimaat verandert. Ondanks deze ontwikkelingen houden wij voet bij stuk en blijven wij kwalitatieve zorg leveren aan eenieder die deze nodig heeft.

Onze visie

Uitgebreide dienstverlening
Wij bieden verschillende zorgsoorten van (wijk)verpleging tot begeleid wonen. Door deze verschillende zorgvormen zijn wij in staat om integrale zorgprogramma’s op te stellen, waardoor wij op een volledige wijze zorg kunnen verlenen.

Investeren in de medewerkers

Wij begrijpen dat kwalitatieve zorg alleen te behalen is als er voldoende wordt geïnvesteerd in medewerkers. Door te investeren in de opleiding van onze medewerkers hopen wij de kwaliteit van onze zorg te waarborgen. Dit doen wij door zowel bijscholing als nascholing, maar ook door te luisteren naar de inbreng van onze zorgverleners. Door het creëren van een fijne en veilige werkomgeving gaan onze zorgverleners met plezier naar werk en doen zij hun uiterste best om de kwaliteit van de zorg te realiseren. De zorg verlenen doen wij namelijk samen.

Kleinschalige en gespecialiseerde teams

Onze medewerkers werken in kleinschalige, gespecialiseerde teams. Bij het samenstellen van een team wordt gekeken naar de kracht van de medewerkers en worden zij begeleid waar nodig. Onze medewerkers zijn bekend met onze kernwaarden en passen dit ook toe bij het verlenen van zorg. Deze kernwaarden worden in alle facetten van de organisatie toegepast.

Persoonsgerichte zorg en een hoge mate van betrokkenheid door wijkpositionering

Onze zorg is persoonsgericht. Dat houdt in dat wij rekening houden met de persoonlijke wensen en voorkeur van de cliënt. Bij het invullen van de zorg staat de cliënt centraal. Daarnaast werken wij continu aan het versterken van de rol van wijkverpleging. Het contact met andere zorgdisciplines zoals huisartsen en specialisten is hierbij erg belangrijk.

BEZOEKADRES

Verrijn Stuartlaan 28 (Begane grond) 2288 EL, Rijswijk

CONTACT

Wij zijn bereikbaar via dit nummer:

085 - 0166612

 

LucVal Care B.V.
Hart voor Zorg!

Bezoekadres:
Verrijn Stuartlaan 28
2288 EL Rijswijk

 

Contact:
085 - 0166612
Fax:
085 - 0160242
E-mail:
info@lucvalcare.nl
Correspondentie
adres:

Postbus 91471
2509 EB
Den Haag

 Wil je ons volgen?

Wij zijn partners/lid van

Afbeelding Bureau Veritas ISO 9001:2015
Afbeelding De Geschillencommissie
Afbeelding Spot Thuiszorg
Afbeelding MKB Stichting Certificering
Afbeelding Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven