085-0166612 info@lucvalcare.nl

Uitsluitcriteria 2020

Uitsluitcriteria

Wij willen verantwoorde en kwalitatief goede zorg thuis leveren aan onze cliënten. Dat betekent dat – hoe zwaar de zorgbehoefte ook wordt – de cliënt in de eigen woning kan blijven wonen, mits dit medisch-technisch verantwoord is. Om dit te kunnen waarborgen hebben wij de keuze gemaakt om geen zorg te leveren aan een aantal cliëntgroepen. In deze notitie wordt beschreven op welke doelgroepen wij ons richten en welke uitsluitcriteria hierbij gebruikt worden.

Wanneer een cliënt een gevaar voor zichzelf of voor zijn of haar omgeving wordt en dit gevaar niet binnen de bevoegdheden van LucVal Care af te wenden valt, zal helaas overgegaan moeten worden tot zorgweigering. In dat geval zullen wij er alles aan doen om de cliënt zo goed mogelijk te helpen met het zoeken naar een voor hem/haar beter bij de zorgbehoefte aansluitende plek.

 

Wij leveren geen zorg aan de cliëntengroepen die hieronder nader omschreven worden:

 • Cliënten met (vrijwillige) vrijheid beperkende maatregelen. Vrijheid beperkende
  maatregelen kunnen heftig ingrijpen op het leven van de cliënt. Daarom heeft
  LucVal Care B.V. in haar beleid opgenomen dat de inzet van (vrijwillige) vrijheid
  beperkende maatregelen niet wordt toegestaan door medewerkers van LucVal Care
  B.V.
 • Cliënten bij wie (vrijwillige) vrijheid beperkende maatregelen zijn getroffen
  worden daarom niet opgenomen in het cliëntenbestand.
 • Cliënten met complexe psychiatrische problematiek als voorliggend probleem.
 • Cliënten met complexe verslavingsproblematiek als voorliggend probleem, waarbij
  de persoonlijke veiligheid en/of vrijheid van zorgverlener in gevaar is of kan
  komen.
 • Cliënten met zeer complexe verpleegtechnische handelingen, zoals bijvoorbeeld
  cliënten die afhankelijk zijn van beademing en cliënten met intraveneuze voeding.
 • Cliënten met dwaalgedrag zodanig dat de persoonlijke veiligheid en/of vrijheid van
  zorgverlener niet gegarandeerd kan worden.
 • Cliënten met ernstige gedragsproblemen (bijvoorbeeld bij dementie of bij
  psychiatrische diagnoses) die na interventies onvoldoende begeleid kunnen worden
  in de thuissituatie.
 • Cliënten die door hun gevorderde dementie baat hebben bij de veiligheid en
  geborgenheid van een kleinschalige woonomgeving.
 • Cliënten die hun huis niet meer als een veilige omgeving ervaren.
 • Cliënten die de hulp van LucVal Care niet accepteren.
 • Cliënten die suïcidaal gedrag vertonen.
 • Cliënten met ernstige onrust en bewegingsdrang, decorumverlies, verbale en non
  verbale agressie. Gedrag dat niet te beïnvloeden is door frequent positieve
  aandacht.
 • Cliënten die weigeren mee te werken aan het veilig en verantwoord werken van de
  medewerkers van LucVal Care.
 • Cliënten die vallen onder de Wet BOPZ (Bijzondere Opname Psychiatrisch
  Ziekenhuis), of onder de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg of Wet
  zorg en dwang.

BEZOEKADRES

Verrijn Stuartlaan 28 (Begane grond) 2288 EL, Rijswijk

CONTACT

Wij zijn bereikbaar via dit nummer:

085 - 0166612

 

LucVal Care B.V.
Hart voor Zorg!

Bezoekadres:
Verrijn Stuartlaan 28
2288 EL Rijswijk

 

Contact:
085 - 0166612
Fax:
085 - 0160242
E-mail:
info@lucvalcare.nl
Correspondentie
adres:

Postbus 91471
2509 EB
Den Haag

 Wil je ons volgen?

Wij zijn partners/lid van

Afbeelding Bureau Veritas ISO 9001:2015
Afbeelding De Geschillencommissie
Afbeelding Spot Thuiszorg
Afbeelding MKB Stichting Certificering
Afbeelding Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven