Uitsluitcriteria

Uitsluitcriteria

LucVal Care wilt verantwoorde en kwalitatief goede zorg leveren aan haar cliënten. Dit betekent dat de cliënt in de eigen woning kan blijven wonen, mits dit medisch-technisch verantwoord is. Om dit te kunnen waarborgen hebben wij de keuze gemaakt om geen zorg te leveren aan een aantal cliëntgroepen. Het gaat hierbij om cliënten die een specifieke zorgvraag hebben of een bepaald gedrag vertonen waardoor wij geen maatwerk kunnen leveren. Hiervoor hanteren wij een uitsluitcriteria.

LucVal Care levert geen zorg aan de cliëntgroepen die hieronder nader omschreven worden

 • Zorg aan kinderen (0 – 18 jr);
 • Cliënten die andere cliënten en/of medewerkers discrimineren;
 • Cliënten met dwaalgedrag zodanig dat de persoonlijke veiligheid en/of vrijheid van zorgverlener niet gegarandeerd kan worden;
 • Cliënten die weigeren mee te werken aan het veilig en verantwoord werken van de medewerkers van LucVal Care, bijvoorbeeld zeer vervuild woonomgeving/ huisvesting, agressiviteit thuis, etc.;
 • Cliënten met ernstige onrust en bewegingsdrang, decorumverlies, verbale en non verbale agressie. Gedrag dat niet te beïnvloeden is door frequent positieve aandacht;
 • Cliënten die suïcidale gedrag vertonen;
 • Cliënten met ernstig gedragsproblemen (bijvoorbeeld bij dementie of bij psychiatrische diagnoses) die na interventies onvoldoende begeleid kunnen worden in de thuissituatie;
 • Cliënten met agressie problemen of seksueel ongewenst gedragingen;
 • Cliënten met ernstig psychiatrische problematiek als voorliggend probleem, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist;
 • Cliënten met zeer complexe verpleegtechnische handelingen, zoals cliënten die afhankelijk zijn van beademing en cliënten met intraveneuze voeding;
 • Cliënten die de hulp van LucVal Care niet accepteren;
 • Cliënten met een behoefte aan (hoge) intensieve individuele begeleiding welke verder reikt dan de aanwezige reguliere begeleiding;
 • Cliënten met complexe verslavingsproblematiek als voorliggend probleem, waarbij de persoonlijke veiligheid en of vrijheid van de medewerkers in gevaar is of kan komen;
 • Cliënten die vallen onder de Wet zorg en dwang.

LucVal Care kan de zorgovereenkomst met de cliënt beëindigen indien een redelijke termijn is verleend tot het verhelpen van de grond voor beëindiging en sprake is van:

 • Niet nakomen van gemaakte afspraken,
 • Agressief of intimiderend gedrag naar andere cliënten en/of medewerkers,
 • Seksueel misbruik van andere cliënten en/of medewerkers;
 • Ongewenste intimiteiten,
 • Lichamelijk geweld,
 • Een gevaar zijn voor zichzelf of voor de omgeving.