Begeleiding

Wat is begeleiding?

De begeleiding kunnen wij onderscheiden in begeleiding individueel en begeleiding in groep.

Beide begeleiding zijn gericht op het verbeteren, stabiliseren of behouden van uw fysieke of geestelijke gezondheid. Waar het uiteindelijk resultaat voor begeleiding individueel gebaseerd is op het stimuleren van uw zelfredzaamheid is begeleiding in groep bedoeld om u te laten socialiseren, participeren en re-integreren in de samenleving.

Hoe werkt het?

LucVal Care werkt met geschoold personeel die onze visie onderstrepen en ervaring hebben met de geïndiceerde begeleiding. Onze professionals kunnen u ondersteunen met:

  • Ondersteunen en/of structureren van uw huishouding
  •  Ondersteunen met het in kaart brengen en/of opbouwen van uw sociaal netwerk
  • Ondersteunen met het zoeken naar en/of begeleiden naar zinvolle dagbesteding
  • Ondersteunen in uw zelfzorg en persoonlijk functioneren
  • Aanreiken van maaltijden of medicatie

Kosten en vergoeding

De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving, zoals chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking. Meer informatie hierover vindt u op https://www.zorgwijzer.nl/faq/wlz of https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verpleeghuizen-en-zorginstellingen/wet-langdurige-zorg-wlz.

Heeft u recht op Wlz dan kan u bij ons terecht met een persoonsgebonden budget (PGB) indicatie. De financiering van de Wlz gaat via een persoonsgebonden budget (PGB). Hier vindt u meer informatie over de Wlz.
Het budget wordt door de Sociale Verzekeringsbank beheerd. Als de cliënt 18 jaar of ouder is, betaalt hij/zij echter wel een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage wordt berekend door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). https://www.hetcak.nl/zelf-regelen/eigen-bijdrage-rekenhulp.

Begeleiding aanvragen

Wilt u een vrijblijvend intakegesprek of meer informatie? Dat kan via het contactformulier of e-mail: info@lucvalcare.nl. U kunt ook direct telefonisch contact opnemen op het volgende telefoonnummer: 085 – 01 66 612. Wij zijn op werkdagen van 09:00 tot 17:00 bereikbaar. Onze medewerkers helpen u graag verder. Wij bieden begeleiding aan in Den Haag, Rijswijk, Leidschendam en Voorburg.