Begeleiding

Wat is begeleiding?

De begeleiding kunnen wij onderscheiden in begeleiding individueel en begeleiding in groep.

Beide begeleiding zijn gericht op het verbeteren, stabiliseren of behouden van uw fysieke of geestelijke gezondheid. Waar het uiteindelijk resultaat voor begeleiding individueel gebaseerd is op het stimuleren van uw zelfredzaamheid is begeleiding in groep bedoeld om u te laten socialiseren, participeren en re-integreren in de samenleving.

Hoe werkt het?

LucVal Care werkt met geschoold personeel die onze visie onderstrepen en ervaring hebben met de geïndiceerde begeleiding. Onze professionals kunnen u ondersteunen met:

  • Ondersteunen en/of structureren van uw huishouding
  •  Ondersteunen met het in kaart brengen en/of opbouwen van uw sociaal netwerk
  • Ondersteunen met het zoeken naar en/of begeleiden naar zinvolle dagbesteding
  • Ondersteunen in uw zelfzorg en persoonlijk functioneren
  • Aanreiken van maaltijden of medicatie
  • Ondersteunen bij het verzorgen van kinderen bij uitval van de primaire verzorger(s).

De gemeente stelt de doelen die u dient te behalen en/of aan te werken. Aan de hand van de deze doelen stelt de hoofdbegeleider samen met u en/of uw naastbetrokken een ondersteuningsplan op. In het ondersteuningsplan worden de gestelde doelen benoemd met een plan van aanpak.

De begeleider die komt bij u thuis en samen met u zal zij toewerken om deze doelen te bereiken. Het ondersteuningsplan wordt systematisch met u en/of naastbetrokkenen geëvalueerd en indien nodig bijgesteld.

Hoe kunt u ondersteuning vanuit de Wmo aanvragen?

Het aanvragen van uw hulp en ondersteuning vanuit de Wmo regelt u via de Wmo-loket van uw gemeente. Wilt u meer weten over de WMO verwijzen wij u naar uw gemeente of https://www.zorgwijzer.nl/faq/wmo.

Kosten en vergoeding

Voor begeleiding en/of ondersteuning kunt u gebruik maken van de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (Wmo). Deze vraagt u aan bij uw gemeente. De gemeente bespreekt samen met u welke ondersteuning u nodig heeft en stelt ‘Mijn Plan’ voor u op.

Indien u kiest om begeleiding via ons te krijgen dan zal de gemeente controleren of u PGB-vaardig bent. De financiering van de Wmo gaat via een persoonsgebonden budget (PGB).

Hulp en ondersteuning vanuit de Wmo is niet gratis. Gemeenten vragen een eigen bijdrage van de burger voor het ontvangen van ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp en andere voorzieningen.

Eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen
De Eigen bijdrage bedraagt maximaal €19,- per maand. Deze kan ook lager uitvallen.

Eigen bijdrage algemene voorzieningen
De maximale eigen bijdrage wordt bepaald aan de hand van je leeftijd en die van een eventuele partner

Op de website van CAK kunt u de eigen bijdrage in uw situatie berekenen.

Wij bieden verschillende soorten begeleiding:

  • Begeleiding individueel
  • Verlies- rouw- en stervensbegeleiding
  • Mantelzorgondersteuning
  • Dagbesteding

Begeleiding aanvragen

Wilt u een vrijblijvend intakegesprek of meer informatie? Dat kan via het contactformulier of e-mail: info@lucvalcare.nl. U kunt ook direct telefonisch contact opnemen op het volgende telefoonnummer: 085 – 01 66 612. Wij zijn op werkdagen van 07:30 tot 18:00 bereikbaar. Onze medewerkers helpen u graag verder. Wij bieden begeleiding aan in Den Haag, Rijswijk, Leidschendam en Voorburg.