Informatie coronavirus

Het coronavirus (COVID-19) heerst in Nederland. Wij nemen maatregelen om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen. Middels deze brief informeren wij wat LucVal Care doet.

Het coronavirus

In heel Nederland zijn er maatregelen getroffen tegen het Corona-virus. Deze maatregelen zijn ingesteld om er alles aan te doen om het besmettingsgevaar te verminderen. LucVal Care doet er ook alles aan om tijdens deze periode de zorg zo goed mogelijk te blijven geven. De gezondheid en veiligheid van onze cliënten en medewerkers heeft nu nog meer onze prioriteit. Om dit te kunnen waarborgen volgen wij strikt de richtlijnen en adviezen op van RIVM, GGD en onze branchevereniging SPOT.

Maatregelen tijdens de zorg

Onze medewerkers worden regelmatig geïnformeerd over bestrijding van het coronavirus en preventie hiervan. Hierdoor heeft LucVal Care een aantal maatregelen genomen om u en onze medewerkers te beschermen.

Gedurende deze periode gebruiken onze medewerkers ten alle tijde een mondkapje en handschoenen tijdens de zorgverlening. Indien er sprake is van een besmetting met het virus of is er een verdenking hiervan, zullen onze medewerkers volgens het protocol extra persoonlijke beschermingsmiddelen zoals: beschermingspak, veiligheidsbril en schoenhoesjes dragen. Onze medewerkers hebben het recht om bij aanvang van de zorg vragen te stellen om uit te sluiten of u, of één van uw gezinsleden symptomen van het coronavirus heeft.

Van onze medewerkers verwachten wij dat zij zich aan de maatregelen houden en bij verkoudheidsklachten en koorts ons meteen hiervan op de hoogte zetten. Wij hebben onze medewerkers gevraagd om geen handen meer te schudden. Daarnaast proberen wij waar mogelijk de 1,5 meter regel te hanteren.

Tips om besmetting te voorkomen

  • Was regelmatig uw handen tot aan uw elleboog gedurende tenminste 20 seconden. Om onze zorg op een goede en hygiënische manier te kunnen leveren, verzoeken wij u te zorgen voor een zeeppompje, voldoende vloeibare zeep en papieren handdoekjes (bijvoorbeeld keukenrol of papieren zakdoekjes).
  • Hoest en niest in de binnenkant van uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes bij het snuiten van uw neus en gooi deze direct weg en was daarna steeds uw handen.
  • Houd in de sociale omgang minimaal 1,5 meter afstand en vooral als mensen hoesten of niezen.
  • Beperk zoveel mogelijk alle sociale contacten. Dat betekent dat we u aanraden zo weinig mogelijk bezoek te ontvangen. Beperk vooral ook contacten met kinderen, ook eventuele kleinkinderen. Zij hebben weinig ziekteverschijnselen, maar kunnen het virus wel overdragen.
  • Ga zo weinig mogelijk de deur uit.

Vragen over het coronavirus?

Het RIVM heeft een speciaal telefoonnummer ingesteld voor vragen over het coronavirus. Ze zijn bereikbaar op 0800 1351.

Meer informatie

Wanneer neemt u contact op met uw huisarts of met ons? De belangrijke symptomen van het coronavirus zijn:

  • Koorts (boven de 38 graden)
  • Met daarbij luchtwegklachten zoals hoesten, kortademigheid en longontsteking.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze informatie, dan kunt u contact opnemen met ons op 085-01 66 612.